Vraag een gratis second opinion aan

Welkom bij
Darion
Wealth Management

Vermogensbeheer door Darion Wealth Management

U heeft vermogen dat u wilt behouden, laten groeien of overdragen. Vermogende particulieren, ondernemers, vertegenwoordigers van families of stichtingen kunnen bij ons terecht voor vermogensbeheer. U zoekt een deskundige partij aan wie u uw vermogen toevertrouwt, maar ook een partij waar u zich goed bij voelt.
Wij zijn Darion Wealth Management, al vijftig jaar actief in de financiële dienstverlening. Wij hebben diepgaande kennis van ons vakgebied en hebben service hoog in ons vaandel staan. Naast beheer op maat en een second opinion, kunt u ook delen in ons netwerk en onze kennis.
Ella de Waal

Beheer op maat

Persoonlijke service

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn koppelen wij u aan één van onze ervaren wealth managers. Het is allereerst belangrijk dat er een goede klik is, want het gaat per slot van rekening wel over uw vermogen. Ervaring leert dat de relatie met een wealth manager zich meestal ontwikkelt tot een langdurig partnerschap.
Wij zijn ons volledig bewust van uw drukke bestaan en streven ernaar altijd bereikbaar te zijn. U kunt contact met uw wealth manager opnemen wanneer het u uitkomt, waar ter wereld u ook bent. U bent speciaal, wij zijn er voor u.

Inventarisatie

Het begint allemaal bij u. Gezamenlijk met uw wealth manager bespreekt u uw financiële situatie, uw doelstellingen, uw beleggingshorizon en uw risicobereidheid. Het is belangrijk dat deze inventarisatie grondig wordt uitgevoerd. Bij deze inventarisatie komen nog wel eens specifieke zaken naar voren. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een deel van uw vermogen al is ondergebracht in één bepaalde vermogenscategorie, zoals vastgoed. In dat geval kunt u er voor kiezen om de vastgoedcategorie uit te sluiten in uw portefeuille. Dat is geen enkel probleem. Uw portefeuille moet u passen als een maatpak.

Modern maatwerk

Alle verzamelde informatie wordt door uw wealth manager besproken met ons beleggingsteam, het financiële hart van Darion. Door de analyse van uw wensen en uw situatie is ons beleggingsteam in staat om een weloverwogen, gebalanceerde portefeuille op maat te bouwen. Hierbij richten wij ons op het zoeken naar en het gebruik van ‘best-in-class’ beleggingen voor elk onderdeel van uw portefeuille. Ons beleggingsteam weet hoe het moet omgaan met de complexiteit van de financiële wereld van vandaag, het zorgt ervoor dat uw vermogen voor ú werkt.

Paul Rodenburg

Second opinion

Rapportcijfer

Indien u (een deel) van uw vermogen heeft ondergebracht bij een financiële dienstverlener of heeft belegd in een financieel product, is het soms moeilijk te bepalen of dit voor u nog steeds optimaal is. Veelal is er sprake van een langjarige relatie met een beheerder, waardoor het ook moeilijk kan zijn om dit bespreekbaar te maken. Dit kan ervoor zorgen dat u geen enkel idee heeft welk rapportcijfer aan uw portefeuille kan worden gegeven. Dat is heel herkenbaar.

Professioneel

Wij voeren graag een kosteloze en vrijblijvende analyse uit van uw bestaande beleggingsportefeuille. Wij kunnen u een objectief en relevant inzicht geven in de plus- en minpunten van uw portefeuille om te bepalen of deze nog aan uw doelstellingen voldoet. Dit hoeft niet te betekenen dat u afscheid moet nemen van uw huidige dienstverlener. Door u te voorzien van onze professionele mening weet u veel beter hoe u ervoor staat.

Doel

Wij krijgen wel eens de vraag of een second opinion leidt tot een ongevraagd verkoopgesprek. Wij begrijpen de vraag, een second opinion is bij ons echter altijd geheel vrijblijvend. Wij voeren een second opinion uit vanuit de passie voor ons vak en wij vertrouwen erop dat wij u met een goede analyse van uw portefeuille hebben laten proeven van onze dienstverlening. Dat lijkt ons een ervaring die u graag met anderen deelt. Wij geloven nou eenmaal in het aloude gezegde ‘wie goed doet, goed ontmoet’.

Aanvragen

Een second opinion aanvragen is vrij eenvoudig. U kunt doormiddel van de button rechts op deze pagina uw gegevens achterlaten, wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op. U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij staan voor u klaar!

Jaap Tol

Netwerk & Kennis

Ons netwerk

Wij organiseren een aantal keer per jaar kleinschalige evenementen en bijeenkomsten voor onze cliënten. Op deze bijeenkomsten brengen wij u in contact met boeiende sprekers uit ons netwerk. U kunt denken aan onderwerpen als nieuwe ontwikkelingen op de financiële markten of in de economie, investeringsideeën en beleggingskansen. Hierdoor kunt u zich laten inspireren of relevante kennis op doen. Ons netwerk opent zo deuren naar mogelijkheden die bij kunnen dragen aan het realiseren van uw doelstellingen.

Ronde tafelgesprekken

Onze cliënten zijn veelal interessante personen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Voor geïnteresseerden organiseren wij informele bijeenkomsten waar u elkaar kunt ontmoeten. Ervaring leert dat deze ontmoetingen uit kunnen monden in vruchtbare samenwerkingen. Wij nodigen u graag uit indien u daar prijs op stelt.

Kennis delen

Regelmatig worden wij door cliënten benaderd met het verzoek om te spreken bij een club ondernemers of beleggers om onze kennis te delen over een specifiek onderwerp. U kunt ons gerust benaderen met een dergelijk verzoek.

Beleggingsbeleid bij Darion Wealth Management

Darion beschikt over een team van ervaren beleggingsexperts dat zich richt op gespecialiseerde beleggingsfondsen. Per vermogenscategorie worden de beste fondsen gevolgd en geselecteerd. Wij zijn van mening dat wij u optimaal van dienst zijn door de inzet van persoonlijke wealth managers, ondersteund door een toegewijd beleggingsteam. Het beleggingsteam beschikt over uitgebreide internationale ervaring met het succesvol beheren van portefeuilles. Kortom een team met een bewezen track record.
Ons professionalisme komt tot uitdrukking in onze filosofie en werkwijze en de grote verantwoordelijkheid die wij op ons nemen voor het beheer van uw vermogen. Voor het beheer van uw vermogen gebruiken wij de modernste markt-, management- en rapportagesystemen. Daarnaast onderkennen wij het belang van interne controle en compliance. Dat zijn de zekerheden die Darion u biedt.

Filosofie & Werkwijze

Verantwoordelijkheid

Wij beschouwen het beheren van uw vermogen als een eervolle taak en een grote verantwoordelijkheid. U ziet dit onder andere terug in de wijze waarop we bij Darion de medewerkers inzetten op hun specialisme. Wij zijn succesvol door enerzijds een goede relatie met u te onderhouden en anderzijds door een professionele aanpak om uw rendementen te optimaliseren binnen de afgesproken risicokaders. Hierdoor onderscheidt Darion zich van de meeste andere vermogensbeheerders.

Passie

Beleggen is onze passie. Ons beleggingsteam heeft uitgebreide internationale ervaring met het succesvol beheren van portefeuilles, kortom een team met een bewezen trackrecord. Grondige analyse vormt de basis van ons beleggingsbeleid. Uw vermogen wordt door ons wereldwijd belegd, gespreid over meerdere vermogenscategorieën, sectoren en regio’s. Met een sterke focus op het beheersen van risico is alles erop gericht om uw rendement te optimaliseren in lijn met uw doelstellingen.

Focus

Het is onze sterke overtuiging dat op de lange termijn een combinatie van gespecialiseerde beleggingsfondsen het beste resultaat oplevert. Fondsmanagers die zich specialiseren in een bepaalde vermogenscategorie, sector, regio of strategie presteren beter door volledige focus, diepgaande kennis en jarenlange ervaring. Ons beleggingsteam selecteert alleen fondsen die aan onze strenge criteria voldoen. Daarbij beperken we ons niet enkel tot kwantitatieve analyse, maar willen we ook uitgebreid contact hebben gehad met de betreffende fondsmanagers om een kwalitatief oordeel te vormen.

Proces

Allereerst wordt via grondige macro-economische en strategische analyse bepaald welke verdeling aangebracht zal worden over de verschillende vermogenscategorieën; obligaties, aandelen, alternatieve beleggingen, grondstoffen, vastgoed en liquiditeiten. Vervolgens worden, op basis van uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve analyses per categorie, de fondsen geselecteerd waarna de constructie van de portefeuille plaatsvindt. In uw portefeuille wordt een passende balans aangebracht tussen beleggingen gericht op het behoud van uw vermogen en beleggingen gericht op de groei van uw vermogen. Vervolgens wordt uw portefeuille continu gemonitord op de verhouding tussen risico en rendement en wanneer nodig aangepast en bijgestuurd.

Zekerheden

Compliance

Darion Wealth Management hecht aan een hoogwaardige compliance functie. Hiertoe rekenen wij het naleven van wet- en regelgeving en het bevorderen van de juiste cultuur binnen onze organisatie. Onze medewerkers worden hierbij ondersteund door een compliance officer, een expert op het gebied van financieel recht. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van de interne regels en processen op een hoog niveau te houden.

Toezicht

Darion Wealth Management is een handelsnaam van Darion Capital Management. Darion Capital Management staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Registraties

Darion Wealth Management staat ingeschreven in het register van het Dutch Securities Institute (DSI).
DSI is in 1999 opgericht om het vertrouwen van de consument in de financiële sector te versterken. Dit doet ze onder andere door het voeren van een registratie van financieel specialisten en financiële ondernemingen. Deze registratie wordt alleen verstrekt aan personen en ondernemingen die in haar ogen voldoen aan de eisen op het gebied van deskundigheid, werkervaring en integriteit.

Klachtenregeling

Darion Wealth Management is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
KiFiD bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. KiFiD is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Darion Wealth Management heeft een verklaring ondertekend, waarin ze de uitspraken van het KiFiD als bindend accepteert.

AFM Consumentenbrief

De Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid bestaat uit vragen die de cliënt aan de vermogensbeheerder of -adviseur kan stellen en om een goed beeld te krijgen over het gevoerde beleggingsbeleid. Dit document kan bijdragen aan een beter inzicht in het gevoerde beleggingsbeleid en bij de beoordeling of dit beleid bij de cliënt past.

Over Darion Wealth Management

Inmiddels bestaat Darion een halve eeuw en bieden wij een unieke mix tussen persoonlijke service en modern maatwerk. We zijn heel trots op onze wortels en onze lange historie. Darion kan alleen excelleren door de inzet van haar medewerkers en daarom stellen we graag ons team aan u voor.
Darion Wealth Management kenmerkt zich als een team van professionals met de ambitie om aan de top van de vermogensbeheermarkt te staan. Wij zien dezelfde ‘winners mentaliteit’ terug in de sportwereld en daarom hebben wij besloten om onze betrokkenheid vorm te geven door de sponsoring van jonge talentvolle sporters op hun weg naar de internationale top. Daarnaast voelen we ons ook maatschappelijk betrokken en zijn we trotse ambassadeur van Oxfam Novib.
Ewout Hol

Het team

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt bepaald door de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom besteden wij niet alleen veel zorg en aandacht aan de selectie van onze medewerkers, maar ook aan hun continue ontwikkeling. Op deze manier zijn wij in staat om u optimaal van dienst te zijn. Wij zijn er voor u.

Onze kernwaarden en principes:

  • De belangen van onze cliënten staan altijd op de eerste plaats
  • Wij willen onze cliënten de allerbeste service bieden
  • De belangrijkste assets die wij hebben zijn onze mensen en onze reputatie
  • Professionaliteit, creativiteit en toewijding zijn de basis voor ons succes
  • Transparantie en integriteit staan centraal in ons handelen
  • Bij alles wat we doen ligt de nadruk op teamwork
Hans Tielkemeijer
Hans Tielkemeijer
Director of Wealth Management
Ella de Waal
Ella de Waal
Wealth Manager
Paul Rodenburg
Paul Rodenburg
Wealth Manager
Jaap Tol
Jaap Tol
Wealth Manager
Dorina Boon
Dorina Boon
Chief Operations Officer
Charles van der Hoeven
Charles van der Hoeven
Portfolio Manager
Patricia Roelofs
Patricia Roelofs
Investment Analyst
Ewout Hol
Ewout Hol
Chief Financial & Risk Officer
Gea Egbertsen
Gea Egbertsen
Portfolio Administration
Ghislaine Bosch
Ghislaine Bosch
Office Manager
Patricia Huinck
Patricia Huinck
Office Manager
Dorina Boon

Historie

Ontstaan

Vijftig jaar geleden werd Darion opgericht. Ons uitgangspunt is in de loop van de tijd onveranderd gebleven: het belang van onze cliënten komt nog steeds op de eerste plaats.
Darion Wealth Management dankt haar naam aan Darius de Grote, een Perzische koning die regeerde in de 5e eeuw voor Christus. Onder zijn leiding werden ambitieuze en vooruitstrevende projecten opgestart. Zo wordt Darius gezien als de grondlegger van het gestandaardiseerde muntstelsel en de standaardisering van maten en gewichten. Onder zijn leiding wist Perzië uit te groeien tot het grootste rijk ter wereld.

Tegenwoordig

Onze traditionele waarden combineren we met een open blik voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is terug te vinden in de state-of-the-art systemen en technieken die wij hanteren. Wij kunnen dit hoge niveau alleen behouden door het kaliber en inzet van onze medewerkers. Naast een persoonlijke aanpak in het contact met cliënten is gespecialiseerde kennis van de financiële markten van cruciaal belang. Dit maakt dat de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze cliënten duidelijk zichtbaar en voelbaar is.

Maatschappelijke Betrokken

Darion Wealth Management staat midden in de maatschappij en onderkent haar rol daarin. Om onze maatschappelijke betrokkenheid invulling te geven zijn wij bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib.

 

Webbanner Bedrijvenambassadeur Oxfam Novib_01

Oxfam Novib

Darion Wealth Management is bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Oxfam Novib zet zich in voor een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Zij gaan daarbij altijd uit van de kracht en de mogelijkheden van de mensen zélf.

Lenen bij een bank is voor arme mensen vaak niet mogelijk. Daarom steunt Darion Wealth Management het microfinancieringsprogramma van Oxfam Novib, genaamd Ondernemers voor Ondernemers. Dankzij onze hulp krijgen mensen in ontwikkelingslanden via het microfinancieringsprogramma een klein krediet. Met dit krediet krijgen ze de kans een eigen bedrijfje, en dus een zelfstandig bestaan, op te bouwen. Zo kunnen mensen bouwen aan hun eigen toekomst én die van hun land.

Wij vinden het als bedrijf belangrijk om niet alleen goede diensten te leveren maar ook bij te dragen aan een wereld zonder armoede. Voor jezelf kunnen zorgen is essentieel voor een zelfstandig bestaan en draagt bovendien ook bij aan de duurzame economische ontwikkeling van een land.

Publicaties

Ons vak is onze passie. Daarom hebben we besloten een blog bij te laten houden door een aantal van onze wealth managers en leden van het beleggingsteam. Hiermee duiden we actuele zaken voor u en schromen daarbij niet om duidelijk stelling te nemen.
Voor onze cliënten verzorgen we een maandelijkse uitgave, de Darion Monthly, waarin we u een kijkje gunnen achter de schermen, een analyse van een fonds geven en actuele zaken bespreken die interessant voor u zijn. Beantwoordt u nog even de vraag van onze eerste nieuwe uiting in de media?
Hans Tielkemeijer

Darion-Advertentie_Talx

Charles van der Hoeven

Sponsoring

Bij Darion Wealth Management stellen we zeer hoge eisen aan onze medewerkers om de doelstellingen van onze cliënten te behalen. Dezelfde focus en ambitie herkennen we bij topsporters en daarom ondersteunen we met veel trots en plezier:

Hans Tielkemeijer

CHIO

Met veel plezier kondigen wij hiermee aan dat Darion Wealth Management zich de komende jaren Official Partner van de grooms tijdens het CHIO Rotterdam mag noemen.

CHIO Rotterdam

Het CHIO Rotterdam is als oudste internationale topsportevenement van Rotterdam en enige outdoor hippisch 5-sterren evenement in Nederland uitgegroeid tot één van de belangrijkste concoursen in de wereld. In 2016 wordt dit paardensportevenement voor de 68e keer gehouden, van 23 t/m 26 juni.

Circa 50.000 bezoekers, uit binnen- en buitenland, zullen het evenement in het Kralingse Bos bijwonen om de prestaties van de beste paarden en ruiters ter wereld te volgen. Onder de genodigden bevinden zich onder andere politieke hoogwaardigheidsbekleders, het college van Burgemeester en Wethouders en leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast is het CHIO Rotterdam voor de gemeente Rotterdam en (de top van) het bedrijfsleven uitgegroeid tot hét netwerkevenement van het jaar. Zij kiezen voor de sfeervolle hospitality mogelijkheden, omdat het CHIO Rotterdam in de ambiance van het Kralingse Bos een bijzondere plaats is om elkaar te treffen.

Darion Wealth Management sponsort de kleding voor de 120 grooms, de verzorgers van de paarden. Zij zullen worden uitgerust in gloednieuwe sweatshirts in opvallend paars, de huiskleur van Darion Wealth Management.

Door dit sponsorschap combineren wij een perfecte combinatie van passie voor het spel met maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast stelt het Darion Wealth Management in staat om zich te kunnen presenteren als moderne vermogensbeheerder met gevoel voor klassieke sporten. Wij hopen hierbij zowel bestaande als nieuwe relaties te ontmoeten onder het motto; meer paardenkracht voor uw vermogen!

Mats Markovits

De eerste sporter waar wij een samenwerkingsverband mee zijn aangegaan is de veelbelovende jonge golfer Mats Markovits (1998). Mats speelt vooralsnog als amateur in de top van Nederland en wil in de komende jaren de sprong naar de Europese professionals maken. Voorwaarde voor hem was dat hij eerst zijn middelbare school succesvol af moest ronden. Inmiddels kunnen we melden dat Mats geslaagd is en zijn HAVO-diploma op zak heeft! Wij zijn zeer verguld dat we een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontplooiing van Mats en wensen hem de komende jaren alle succes!

Mats 3
 

Contact

Wij verwelkomen u graag op één van onze kantoren.
Indien gewenst kunnen we ook op een door u gewenste locatie afspreken.

Maakt u zich geen zorgen dat de koffie bij ons altijd klaar staat, want wij zetten onze koffie liever vers.

Onze kantoren

Kantoor Amsterdam

Prins Hendrikkade 48a
1012 AC Amsterdam
Tel +31 (0)20 52 18 580
E-mail info@darionwm.com

Kantoor Hilversum

Witte Kruislaan 6
1217 AP Hilversum
Tel +31 (0)35 76 04 150
E-mail info@darionwm.com

Kantoor Rotterdam

Parklaan 26
3016 BC Rotterdam
Tel +31 (0)10 20 40 560
E-mail info@darionwm.com

Kantoor Amsterdam

Kantoor Hilversum

Kantoor Rotterdam

Wij staan u graag te woord!

Laat hieronder uw gegevens achter. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.