Vermogensbeheer door Darion Wealth Management

U heeft vermogen dat u wilt behouden, laten groeien of overdragen. Vermogende particulieren, ondernemers, vertegenwoordigers van families of stichtingen kunnen bij ons terecht voor vermogensbeheer. U zoekt een deskundige partij aan wie u uw vermogen toevertrouwt, maar ook een partij waar u zich goed bij voelt.
Wij zijn Darion Wealth Management, al vijftig jaar actief in de financiële dienstverlening. Wij hebben diepgaande kennis van ons vakgebied en hebben service hoog in ons vaandel staan. Naast beheer op maat, een gratis second opinion en vermogensplanning, kunt u ook delen in ons netwerk en onze kennis.

Beheer op maat

Persoonlijke service

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn koppelen wij u aan één van onze ervaren vermogensbeheerders. Het is allereerst belangrijk dat er een goede klik is, want het gaat per slot van rekening wel over uw vermogen. Ervaring leert dat de relatie met een vermogensbeheerder zich meestal ontwikkelt tot een langdurig partnerschap.
Wij zijn ons volledig bewust van uw drukke bestaan en streven ernaar altijd bereikbaar te zijn. U kunt contact met uw vermogensbeheerder opnemen wanneer het u uitkomt, waar ter wereld u ook bent. U bent speciaal, wij zijn er voor u.

Inventarisatie

Het begint allemaal bij u. Gezamenlijk met uw vermogensbeheerder bespreekt u uw financiële situatie, uw doelstellingen, uw beleggingshorizon en uw risicobereidheid. Het is belangrijk dat deze inventarisatie grondig wordt uitgevoerd. Bij deze inventarisatie komen nog wel eens specifieke zaken naar voren. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een deel van uw vermogen al is ondergebracht in één bepaalde vermogenscategorie, zoals vastgoed. In dat geval kunt u er voor kiezen om de vastgoedcategorie uit te sluiten in uw portefeuille. Dat is geen enkel probleem. Uw portefeuille moet u passen als een maatpak.

Modern maatwerk

Alle verzamelde informatie wordt door uw vermogensbeheerder besproken met ons beleggingsteam, het financiële hart van Darion. Door de analyse van uw wensen en uw situatie is ons beleggingsteam in staat om een weloverwogen, gebalanceerde portefeuille op maat te bouwen. Hierbij richten wij ons op het zoeken naar en het gebruik van ‘best-in-class’ beleggingen voor elk onderdeel van uw portefeuille. Ons beleggingsteam weet hoe het moet omgaan met de complexiteit van de financiële wereld van vandaag, het zorgt ervoor dat uw vermogen voor ú werkt.

Second opinion

Rapportcijfer

Indien u (een deel) van uw vermogen heeft ondergebracht bij een financiële dienstverlener of heeft belegd in een financieel product, is het soms moeilijk te bepalen of dit voor u nog steeds optimaal is. Veelal is er sprake van een langjarige relatie met een beheerder, waardoor het ook moeilijk kan zijn om dit bespreekbaar te maken. Dit kan ervoor zorgen dat u geen enkel idee heeft welk rapportcijfer aan uw portefeuille kan worden gegeven. Dat is heel herkenbaar.

Professioneel

Wij voeren graag een kosteloze en vrijblijvende analyse uit van uw bestaande beleggingsportefeuille. Wij kunnen u een objectief en relevant inzicht geven in de plus- en minpunten van uw portefeuille om te bepalen of deze nog aan uw doelstellingen voldoet. Dit hoeft niet te betekenen dat u afscheid moet nemen van uw huidige dienstverlener. Door u te voorzien van onze professionele mening weet u veel beter hoe u ervoor staat.

Doel

Wij krijgen wel eens de vraag of een second opinion leidt tot een ongevraagd verkoopgesprek. Wij begrijpen de vraag, een second opinion is bij ons echter altijd geheel vrijblijvend. Wij voeren een second opinion uit vanuit de passie voor ons vak en wij vertrouwen erop dat wij u met een goede analyse van uw portefeuille hebben laten proeven van onze dienstverlening. Dat lijkt ons een ervaring die u graag met anderen deelt. Wij geloven nou eenmaal in het aloude gezegde ‘wie goed doet, goed ontmoet’.

Aanvragen

Een second opinion aanvragen is vrij eenvoudig. U kunt doormiddel van de button rechts op deze pagina uw gegevens achterlaten, wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op. U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij staan voor u klaar!

Netwerk & Kennis

Ons netwerk

Wij organiseren een aantal keer per jaar kleinschalige evenementen en bijeenkomsten voor onze cliënten. Op deze bijeenkomsten brengen wij u in contact met boeiende sprekers uit ons netwerk. U kunt denken aan onderwerpen als nieuwe ontwikkelingen op de financiële markten of in de economie, investeringsideeën en beleggingskansen. Hierdoor kunt u zich laten inspireren of relevante kennis op doen. Ons netwerk opent zo deuren naar mogelijkheden die bij kunnen dragen aan het realiseren van uw doelstellingen.

Ronde tafelgesprekken

Onze cliënten zijn veelal interessante personen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Voor geïnteresseerden organiseren wij informele bijeenkomsten waar u elkaar kunt ontmoeten. Ervaring leert dat deze ontmoetingen uit kunnen monden in vruchtbare samenwerkingen. Wij nodigen u graag uit indien u daar prijs op stelt.

Kennis delen

Regelmatig worden wij door cliënten benaderd met het verzoek om te spreken bij een club ondernemers of beleggers om onze kennis te delen over een specifiek onderwerp. U kunt ons gerust benaderen met een dergelijk verzoek.

Vermogensplanning

Uw vermogen staat in dienst van u. Hiermee bent u in staat uw toekomstige financiële doelstellingen te realiseren. Aan de basis van uw doelstellingen staat het financiële plan. Hierin worden uw uitgangspunten geformuleerd. Er wordt als het ware een ‘financiële foto van het hier en nu’ gemaakt.
Van daaruit wordt een koers uitgezet gericht op uw toekomst. De wijze waarop uw vermogen wordt belegd dient te passen bij uw doelstellingen en de momenten waarop er ‘cash’ aanwezig dient te zijn om uw wensen te realiseren.

Persoonlijk Financieel Plan

Bij het maken van een Persoonlijk Financieel Plan komen veelal de hierna weergegeven onderwerpen aan bod:

  • Estate planning (Schenken en Erven)
  • Bedrijfsoverdracht
  • Financiële planning
  • (Internationale) Vermogensplanning en -structurering
  • Pensioen
  • Fiscaliteiten

Het uitgewerkte Persoonlijk Financieel Plan is een goede basis om de asset-allocatie van uw privé- en/of uw zakelijke beleggingen vorm te geven.

Proces

Door middel van een uitvoerige intake inventariseert onze Vermogensplanner wat uw wensen en behoeften zijn. Op basis van deze informatie worden de doelstellingen bepaald en het juiste plan opgesteld. Vervolgens wordt eveneens  het beleggingsprofiel vastgesteld. Dit profiel bepaalt de verhouding tussen rendement en risico die wij voor uw vermogen nastreven en vormt de basis voor de invulling van uw beleggingsportefeuille.

Periodieke toetsing

Wij zijn in staat om uw Persoonlijk Financieel Plan en uw beleggingen periodiek te toetsen. Anders gezegd: met nauwkeurigheid in de tijd te bepalen of het plan en uw beleggingsportefeuille blijven voldoen ten opzichte van de eerder afgesproken persoonlijke definities.

Maatwerk

Kort gezegd: Wij leveren van maatwerk.

Beleggingsbeleid bij Darion Wealth Management

Darion beschikt over een team van ervaren beleggingsexperts dat zich richt op gespecialiseerde beleggingsfondsen. Per vermogenscategorie worden de beste fondsen gevolgd en geselecteerd. Wij zijn van mening dat wij u optimaal van dienst zijn door de inzet van persoonlijke wealth managers, ondersteund door een toegewijd beleggingsteam. Het beleggingsteam beschikt over uitgebreide internationale ervaring met het succesvol beheren van portefeuilles. Kortom een team met een bewezen track record.
Ons professionalisme komt tot uitdrukking in onze filosofie en werkwijze en de grote verantwoordelijkheid die wij op ons nemen voor het beheer van uw vermogen. Voor het beheer van uw vermogen gebruiken wij de modernste markt-, management- en rapportagesystemen. Daarnaast onderkennen wij het belang van interne controle en compliance. Dat zijn de zekerheden die Darion u biedt.

Filosofie & Werkwijze

Verantwoordelijkheid

Wij beschouwen het beheren van uw vermogen als een eervolle taak en een grote verantwoordelijkheid. U ziet dit onder andere terug in de wijze waarop we bij Darion de medewerkers inzetten op hun specialisme. Wij zijn succesvol door enerzijds een goede relatie met u te onderhouden en anderzijds door een professionele aanpak om uw rendementen te optimaliseren binnen de afgesproken risicokaders. Hierdoor onderscheidt Darion zich van de meeste andere vermogensbeheerders.

Passie

Beleggen is onze passie. Ons beleggingsteam heeft uitgebreide internationale ervaring met het succesvol beheren van portefeuilles, kortom een team met een bewezen trackrecord. Grondige analyse vormt de basis van ons beleggingsbeleid. Uw vermogen wordt door ons wereldwijd belegd, gespreid over meerdere vermogenscategorieën, sectoren en regio’s. Met een sterke focus op het beheersen van risico is alles erop gericht om uw rendement te optimaliseren in lijn met uw doelstellingen.

Focus

Het is onze sterke overtuiging dat op de lange termijn een combinatie van gespecialiseerde beleggingsfondsen het beste resultaat oplevert. Fondsmanagers die zich specialiseren in een bepaalde vermogenscategorie, sector, regio of strategie presteren beter door volledige focus, diepgaande kennis en jarenlange ervaring. Ons beleggingsteam selecteert alleen fondsen die aan onze strenge criteria voldoen. Daarbij beperken we ons niet enkel tot kwantitatieve analyse, maar willen we ook uitgebreid contact hebben gehad met de betreffende fondsmanagers om een kwalitatief oordeel te vormen.

Proces

Allereerst wordt via grondige macro-economische en strategische analyse bepaald welke verdeling aangebracht zal worden over de verschillende vermogenscategorieën; obligaties, aandelen, alternatieve beleggingen, grondstoffen, vastgoed en liquiditeiten. Vervolgens worden, op basis van uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve analyses per categorie, de fondsen geselecteerd waarna de constructie van de portefeuille plaatsvindt. In uw portefeuille wordt een passende balans aangebracht tussen beleggingen gericht op het behoud van uw vermogen en beleggingen gericht op de groei van uw vermogen. Vervolgens wordt uw portefeuille continu gemonitord op de verhouding tussen risico en rendement en wanneer nodig aangepast en bijgestuurd.

Zekerheden

Gewijzigde Algemene Voorwaarden DWM en Algemene Informatie Beleggingsdiensten

Per 1 januari 2018 wijzigen de Algemene Voorwaarden DWM en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Deze wijzigingen vloeien vooral voort uit gewijzigde Europese wet- en regelgeving. Het betreft vooral wijzigingen vanwege MiFID II. Daarnaast heeft DWM van de gelegenheid gebruik gemaakt om verduidelijkingen door te voeren en omissies te herstellen. Een beknopte uitleg over MiFID II en over de belangrijkste wijzigingen treft u hieronder.

MiFID II

MiFID II is de opvolger van de sinds 2007 van kracht zijnde Europese Markets in Financial Instruments Directive (“MiFID”) die de basis vormt voor het verlenen van beleggingsdiensten en beoogt de concurrentiekracht van de financiële markten in de Europese Unie te verbeteren, onder meer door op verschillende niveaus in het proces van beleggen de belegger meer bescherming en transparantie te bieden. MiFID heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan meer concurrentiegerichte en beter geïntegreerde financiële markten in de EU. In de nasleep van de kredietcrisis werd echter duidelijk dat MiFID tekortkomingen bevat. Hiertoe werd MiFID II als aanpassing op MiFID gecreëerd om zo de toezichthouders meer handgrepen te bieden en de markttransparantie en betrouwbaarheid van de Europese financiële markten verder te vergroten. Vanuit MiFID II worden alle marktdeelnemers verplicht om zich nog beter te verdiepen in de financiële situatie en risicobereidheid van de beleggers. Deze handgrepen bieden DWM de mogelijkheid om onze vermogensbeheeractiviteiten nog beter te laten aansluiten op uw situatie en wensen.

Transactierapportage 

Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving vinden rapportages niet alleen per kwartaal, maar ook op ad hoc basis plaats. Hiertoe is het van belang dat DWM steeds over de actuele contactgegevens van de Cliënt beschikt.

Wijzigingen in gegevens van Cliënt en aansprakelijkheid

Cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de contactgegevens, maar ook voor alle andere gegevens die van belang zijn voor de door DWM verrichte dienstverlening en waar DWM rekening mee zou moeten houden. Deze verantwoordelijkheidsverdeling is ook nader uitgewerkt in de aansprakelijkheidsverdeling tussen DWM en Cliënt. Daarbij heeft DWM uitdrukkelijk bepaald dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor indirecte schade.

Best execution en afhandeling van orders 

Onder MiFID moest DWM al voldoende maatregelen nemen om een zo goed mogelijke prijs te krijgen voor de klant. De regels hiervoor zijn aangescherpt. DWM verwijst naar het mogelijk in dit kader gewijzigde orderuitvoeringsbeleid en de toelichting hierop van uw depotbank.

Belangentegenstellingen

DWM dient periodiek haar beleid inzake belangentegenstellingen en potentiële belangentegenstellingen te herzien. In dit kader is verduidelijkt dat DWM bij de uitvoering van de dienstverlening mag beleggen in een door gelieerde partijen beheerde beleggingsinstelling en dat DWM deel uitmaakt van een groep waarbij de indirect aandeelhouders van DWM tevens belangen(tegenstellingen) kunnen hebben in andere financiële ondernemingen waar DWM bij de uitvoering van de dienstverlening in kan beleggen of diensten aan kan verlenen. Deze beleggingen of dienstverlening zal steeds ‘at arm’s length’ plaatsvinden.

Communicatie

DWM is verplicht om alle telefoongesprekken die betrekking hebben of kunnen leiden tot een transactie op te nemen en deze samen met overige correspondentie ter zake te bewaren. DWM heeft besloten om alle telefoongesprekken op te nemen en deze samen met de overige correspondentie inzake transacties overeenkomstig de wettelijke eisen te bewaren. De communicatie tussen Cliënt en DWM vindt steeds meer langs elektronische wijze plaats. In dit kader is ook de verantwoordelijkheid van Cliënt voor het zorgvuldig omgaan met inloggegevens verder verduidelijkt.

Kosten

De wijzigingen die MiFID II met zich brengen voor de bedrijfsvoering van DWM leiden niet tot een wijziging van de beheervergoeding van DWM voor haar dienstverlening. Wel is verduidelijkt dat indien en voor zover er sprake is van kosten van derden of er bijzondere administratieve handelingen van DWM verwacht worden, deze zullen worden doorbelast aan Cliënt.

Alternatieve beleggingsinstellingen

Met de wijziging van Europese regelgeving voor alternatieve beleggingsinstellingen is de uitleg over hedgefunds aangepast en meer algemeen weergegeven.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze toelichting vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 010-2040560 of mailen naar info@darionwm.com.

Compliance

Darion Wealth Management hecht aan een hoogwaardige compliance functie. Hiertoe rekenen wij het naleven van wet- en regelgeving en het bevorderen van de juiste cultuur binnen onze organisatie. Onze medewerkers worden hierbij ondersteund door een compliance officer, een expert op het gebied van financieel recht. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van de interne regels en processen op een hoog niveau te houden.

Toezicht

Darion Wealth Management is een handelsnaam van Darion Capital Management. Darion Capital Management staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Registraties

Darion Wealth Management staat ingeschreven in het register van het Dutch Securities Institute (DSI).
DSI is in 1999 opgericht om het vertrouwen van de consument in de financiële sector te versterken. Dit doet ze onder andere door het voeren van een registratie van financieel specialisten en financiële ondernemingen. Deze registratie wordt alleen verstrekt aan personen en ondernemingen die in haar ogen voldoen aan de eisen op het gebied van deskundigheid, werkervaring en integriteit.

Klachtenregeling

Darion Wealth Management is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
KiFiD bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. KiFiD is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Darion Wealth Management heeft een verklaring ondertekend, waarin ze de uitspraken van het KiFiD als bindend accepteert.

AFM Consumentenbrief

De Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid bestaat uit vragen die de cliënt aan de vermogensbeheerder of -adviseur kan stellen en om een goed beeld te krijgen over het gevoerde beleggingsbeleid. Dit document kan bijdragen aan een beter inzicht in het gevoerde beleggingsbeleid en bij de beoordeling of dit beleid bij de cliënt past.

Over Darion Wealth Management

Inmiddels bestaat Darion een halve eeuw en bieden wij een unieke mix tussen persoonlijke service en modern maatwerk. We zijn heel trots op onze wortels en onze lange historie. Darion kan alleen excelleren door de inzet van haar medewerkers.
Darion Wealth Management kenmerkt zich als een team van professionals met de ambitie om aan de top van de vermogensbeheermarkt te staan. Wij zien dezelfde ‘winners mentaliteit’ terug in de sportwereld en daarom hebben wij besloten om onze betrokkenheid vorm te geven door de sponsoring van jonge talentvolle sporters op hun weg naar de internationale top. Daarnaast voelen we ons ook maatschappelijk betrokken en zijn we trotse ambassadeur van Oxfam Novib.

Historie

Ontstaan

Vijftig jaar geleden werd Darion opgericht. Ons uitgangspunt is in de loop van de tijd onveranderd gebleven: het belang van onze cliënten komt nog steeds op de eerste plaats.
Darion Wealth Management dankt haar naam aan Darius de Grote, een Perzische koning die regeerde in de 5e eeuw voor Christus. Onder zijn leiding werden ambitieuze en vooruitstrevende projecten opgestart. Zo wordt Darius gezien als de grondlegger van het gestandaardiseerde muntstelsel en de standaardisering van maten en gewichten. Onder zijn leiding wist Perzië uit te groeien tot het grootste rijk ter wereld.

Tegenwoordig

Onze traditionele waarden combineren we met een open blik voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is terug te vinden in de state-of-the-art systemen en technieken die wij hanteren. Wij kunnen dit hoge niveau alleen behouden door het kaliber en inzet van onze medewerkers. Naast een persoonlijke aanpak in het contact met cliënten is gespecialiseerde kennis van de financiële markten van cruciaal belang. Dit maakt dat de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze cliënten duidelijk zichtbaar en voelbaar is.

Maatschappelijke Betrokken

Darion Wealth Management staat midden in de maatschappij en onderkent haar rol daarin. Om onze maatschappelijke betrokkenheid invulling te geven zijn wij bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib.

 

Webbanner Bedrijvenambassadeur Oxfam Novib_01

Oxfam Novib

Darion Wealth Management is bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Oxfam Novib zet zich in voor een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Zij gaan daarbij altijd uit van de kracht en de mogelijkheden van de mensen zélf.

Lenen bij een bank is voor arme mensen vaak niet mogelijk. Daarom steunt Darion Wealth Management het microfinancieringsprogramma van Oxfam Novib, genaamd Ondernemers voor Ondernemers. Dankzij onze hulp krijgen mensen in ontwikkelingslanden via het microfinancieringsprogramma een klein krediet. Met dit krediet krijgen ze de kans een eigen bedrijfje, en dus een zelfstandig bestaan, op te bouwen. Zo kunnen mensen bouwen aan hun eigen toekomst én die van hun land.

Wij vinden het als bedrijf belangrijk om niet alleen goede diensten te leveren maar ook bij te dragen aan een wereld zonder armoede. Voor jezelf kunnen zorgen is essentieel voor een zelfstandig bestaan en draagt bovendien ook bij aan de duurzame economische ontwikkeling van een land.

Publicaties

Ons vak is onze passie. Daarom hebben we besloten een blog bij te laten houden door een aantal van onze medewerkers. Hiermee duiden we actuele zaken voor u en schromen daarbij niet om duidelijk stelling te nemen.
Voor onze cliënten verzorgen we maandelijks een digitale uitgave, de Darion Monthly, waarin we terugkijken op de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen maand en actuele zaken bespreken die interessant voor u kunnen zijn. Indien u ook graag deze uitgave ontvangt kunt u zich inschrijven via info@darionwm.com.

Contact

Wij verwelkomen u graag op ons kantoor.
Indien gewenst kunnen we ook op een door u gewenste locatie afspreken.

Maakt u zich geen zorgen dat de koffie bij ons altijd klaar staat, want wij zetten onze koffie liever vers.

Ons kantoor

Kantoor Rotterdam

Parklaan 26
3016 BC Rotterdam
Tel +31 (0)10 20 40 560
E-mail info@darionwm.com

Kantoor Rotterdam

Wij staan u graag te woord!

Laat hieronder uw gegevens achter. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.